İş görüşmelerinde beceriden ziyade tutumsal değerlendirmenin önemi

İnsanları dışarıdan görünen muhtelif kriterlere göre değerlendirmek daha…


Adaylar doğru değerlendiriliyor mu?

Career Builder'ın bir araştırmasına göre adayların % 53'ünün mülakatlarda yalan…