Yanlış Soru : Lider Olunur mu, Doğulur mu?

Bu soruyu yöneticilere ya da İK uzmanlarına yönelttiğimizde çoğunluğu lider…


Gerçek liderlik gelişimi, “kariyer planlaması” ndan çok daha geniştir.

Gerçek liderlik gelişimi, “kariyer planlaması”ndan çok daha geniş bir alandan…